INSCHRIJFFORMULIER SCHAATSLESSEN


Gegevens deelnemer

Keuze schaatscursussen

(Graag een keuze aanvinken)

Schaatscursus (27, 28 en 29 dec.) van 9:30 - 10:30 uurSchaatscursus (27, 28 en 29 dec.) van 10:45 - 11:45 uur

NAW gegevens
Bevestigen en versturen

Let op: Stichting Winter Village Nederland en de instructeurs doen hun uiterste best om de schaatslessen zo goed mogelijk te coördineren en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Veiligheid en oplettendheid zijn bij ons prioriteit. Echter willen wij u er graag op attenderen dat uw kind(eren) op eigen risico deelnemen aan de schaatslessen. Stichting Winter Village Nederland, dan wel de instructeurs kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade/ letsel. Indien de lessen niet door kunnen gaan in verband met slecht weer doen wij ons uiterste best een inhaalles aan te bieden. Indien uw kind tijdens deze inhaalles niet in de gelegenheid is om te komen, kunnen wij helaas niet overgaan tot restitutie van het lesgeld.

Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga akkoord.

190